info@emcsat.com

卫星电视产品的专业生产厂家

珠海市伊美赛电子科技有限公司
找到合适的产品

方法1:输入产品的零件号:

选择所需的产品类别:

EMC508S:

 

 

 

 

产品特性:
1 4路卫星信号输入和1路地面电视信号输入。
2 用户选择主干道信号的控制信号是 13V\18V 0\22K。
3 内置信号放大电路用于补偿电缆的信号损失。
4 所有的输入信号都可以调节强弱,可以消除从LNB输入的信号的不平衡现象。
5 地面电视信号输入端有供电选择开关,可以根据客户的要求提供电源到天线系统。
6 环保的金属外壳和塑料边框。

7 内置开关电源。

 

Parameter Condition Specification
Frequency range Sat. trunks 950~2150 MHz
Terr.trunks 5~872 MHz
User outputs 5~2150 MHz
 Input  ports   4 Sat+1 Terr
Output  ports   8 user
User to control   13/18V,0K / 22kHz

Insertion loss
 
Sat-user  0~+15 dB  adjustable gain
Terr-user  -18~+2 dB  adjustable gain
Sat-trunks  0~+15 dB  adjustable gain
Terr-trunks -3 dB

Inputs isolation-user
 
Sat / Terr 30 dB
low/high bands 28 dB
Sat/Sat    30 dB
Inputs isolation-trunk Between channel  32 dB
User Max Output Level
 
Sat 100 dBµV
Terr 89 dBµV
DC Current Consumption   200 mA+LNB    (Signal input is active)
Temperature range   -40~+80°c
Dimension   265×120×73 mm
Packing   5 PCS/CTN
MEAS   52X42.5X34.5 CM